همکاری

شناخت پژوه مجموعه ای است علمی صنعتی پژوهشی که در حوزه علوم شناختی، هوش مصنوعی و مطالعات ذهن فعالیت می‌کند.

خبرنامه شناخت پژوه

دریافت نکات برجسته از مهم ترین اخبار ارسال شده به صندوق ورودی ایمیل شما