شرح
سخنران
فهرست خواندن
نظرات

رویداد AGI contest در تابستان سال ۱۳۹۷ برگزاری شد. این رویداد با استقبال علاقه‌مندان به حوزه هوش مصنوعی مواجه شد و در حدود ۳۰ نفر برای شرکت در این رویداد برگزیده شدند.
شرکت کنندگان در طی سه هفته به چالشی که توسط تیم شناخت پژوه طراحی شده بود پاسخ دادند.

شناخت پژوه

سردبیر

09 05, 2018

خبرنامه شناخت پژوه

دریافت نکات برجسته از مهم ترین اخبار ارسال شده به صندوق ورودی ایمیل شما