• رویداد AGI contest در تابستان سال ۱۳۹۷ برگزاری شد. این رویداد با استقبال علاقه‌مندان به حوزه هوش مصنوعی مواجه شد و در حدود ۳۰ نفر برای شرکت در این رویداد برگزیده شدند.
    شرکت کنندگان در طی سه هفته به چالشی که توسط تیم شناخت پژوه طراحی شده بود پاسخ دادند.

خبرنامه شناخت پژوه

دریافت نکات برجسته از مهم ترین اخبار ارسال شده به صندوق ورودی ایمیل شما